Eerlijk gezegd was dit een zeer uitdagende post om te schrijven. Lees ook mijn eerdere blogs aangaande het waarderen van je bedrijf – Deel 1 en de pre-opbrengstwaarderingsmethoden-Deel 2.

Dit is de derde en laatste deel die je zelf kunt inzetten om je bedrijf te waarderen (of ten minste een richting te geven)

Deel 3 gaat over hoe je de waarde van Impact bedrijven te waarderen anders is en dit is moeilijk te doen met alleen de traditionele waarderingstechnieken. Een oproep voor alle Impact bedrijven lees dit goed door……..

Disruptieve Sociale ondernemingen

Nieuwe ondernemingen met een sociale missie ingebed in een bedrijfsmodel, die de bestaande business modellen zouden kunnen verstoren, hebben het potentieel om aanzienlijke positieve sociale impact en financiële opbrengsten te genereren. In deze omstandigheid zijn de potentiële financiële opbrengsten hoog en evenredig met het hoge risico en de disruptieve aard van de onderneming. Ebay en PayPal zijn voorbeelden van dergelijke disruptieve platformen die een element van sociale verandering binnen hun bedrijfsmodellen hebben. Ebay begon als een ondernemende en efficiënte manier voor mensen om dingen te herbestemmen en te verkopen die ze anders zouden hebben weggegooid. Het hielp ook bij het voortstuwen van bedrijven in eigen land en op het internet. PayPal heeft ook veel kleinere, onafhankelijke bedrijven in staat gesteld om betalingen en online creditcardtransacties met gemak en efficiëntie af te handelen. Zowel de toegang tot de marktplaatsen als de klanten voor zelfstandige ondernemers en ondernemers is verbeterd. Ebay en PayPal zijn misschien niet de sociale ondernemingen die de mensen in gedachten krijgen, maar hun oorspronkelijke visie was er zeker op gericht om disruptief te zijn en de toegang tot middelen voor meer mensen te verbeteren.

Voor disruptieve sociale ondernemingen zijn de traditionele waarderingsmethoden net zo geldig als voor een traditioneel bedrijf – gebaseerd op het genereren van inkomsten of het vermogen van het  team om klanten te werven.

Je vermoeden

Hoe ziet de waardering van een sociale onderneming eruit als we gebruik maken van onze emoties en intuïtie, maar ook van de analytische instrumenten van traditionele waarderingsmethoden? Neem bijvoorbeeld het verhaal van een ondernemend team dat een voorgevoel heeft over de potentiële positieve sociale impact en de verandering die hun nieuwe onderneming zou kunnen opleveren en bereiken. Zij suggereren aan hun investeerders dat hun onderneming meer waard is dan een meer conventionele onderneming die een enkele bottom line van het maximaliseren van de winst heeft. Kunnen we bij gebrek aan inkomsten in de opstartfase en het gebrek aan bewijs van sociale impact of verandering, zelfs het gevoel in termen van waardering kwantificeren? Hoe kunnen we het verschil zien tussen een voorgevoel en diepe emotionele binding en betrokkenheid bij de ontwikkeling van een onderneming?

Het beoordelen van positieve effecten en sociale verandering hangt tot op zekere hoogte af van hoe we ons voelen over de resultaten, of ze het niveau van geluk, tevredenheid en welzijn voor onszelf en anderen verhogen. We zijn op zoek naar transformatieve verandering in aanvulling op kwantificeerbare verandering. Dit zijn zaken die veel professionals in de impact investerings hoek die proberen te meten en te beoordelen. Je kunt ze misschien niet tellen, maar je kunt ze wel beoordelen of op een schaal plaatsen. Om een beslissing te nemen over investeren in een sociale onderneming kan ook een sprong in het geloof en het aanboren van onze intuïtie nodig zijn.

Analyse en emoties alleen zijn geen leidraad voor onze besluitvorming als het gaat om de waardering van een onbekende onderneming met onbekend potentieel.

Bij de overgang naar impact investeringen ben ik ervan overtuigd dat de waarderingsbeslissingen zullen afhangen van de sociale onderneming en de individuele investeerder, dat het een persoonlijke beslissing is die een openhartige reflectie en een hoge mate van bewustzijn van onze emoties en onze waarden vereist, naast financiële analyse.

Een bedrijf met een betere ethiek en hogere kosten

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin de winst van een sociale onderneming lager is dan die van haar conventionele tegenhanger. Als een sociale onderneming hogere kosten maakt in de hele toeleveringsketen en ernaar streeft om haar producten en diensten betaalbaar en concurrerend geprijsd te houden (en dus niet in staat of niet bereid is om de kosten door te berekenen aan haar klanten), dan zal haar winstmarge lager zijn in vergelijking met haar conventionele tegenhanger. Voorbeelden hiervan zijn bedrijven die hun werknemers een leefbaar loon betalen, duurzaam en ethisch verantwoorde producten, materialen en ingrediënten inkopen, of niet-fossiele brandstofafhankelijke energiebronnen gebruiken die momenteel meer kosten.

Een sociale onderneming kan gebruik maken van processen die minder efficiënt zijn dan haar tegenhanger, zoals management en operationele tijd die wordt besteed aan het doorvoeren van een duurzaamheids- en ethisch screeningsproces, het besteden van meer tijd aan training, onderwijs en belangenbehartiging, of het gebruik van energiezuinige vervoersmethoden zoals fietsen, gedeeld reizen of wandelen. Deze benaderingen kunnen aan de winstmarge eten omdat de sociale onderneming minder eenheden in een bepaalde tijdspad in vergelijking met een conventioneel bedrijf produceert.

Dit zijn voorbeelden van situaties waarin er sprake kan zijn van een afweging van winst voor een positief effect. Hoe kun je beoordelen of de winst voor impact aanwezig is in het bedrijf dat je evalueert? Door de componenten van het business model (het gebruik van het Business Model Canvas is een nuttig hulpmiddel) en vraag jezelf af welke impact de business heeft op elk van de componenten.

Sociaal Venture Risico

Er is veel discussie geweest over de vraag of dit soort sociale onderneming inherent risicovoller is dan een conventionele onderneming. Het hangt ervan af. Sommige mensen zijn van mening dat ze een hoger risico lopen omdat ze onbekend zijn en potentieel minder concurrerend zijn dan hun conventionele tegenhangers. Ik ben van mening dat sociale ondernemingen, mits goed gepland en goed uitgevoerd, potentieel veerkrachtiger zijn, de risico’s beperken die anders door conventionele bedrijven worden genegeerd, en duurzaamheid op de lange termijn in hun bedrijfsmodel hebben ingebouwd. Op basis hiervan zouden we kunnen beargumenteren dat sociale ondernemingen een groter risico vormen. Afhankelijk van je kijk op het risiconiveau kan dit je visie op het vereiste rendement verbonden aan een investering in een sociale onderneming beïnvloeden. Dit is risicovoller maar je zou je gewenste rendement naar boven kunnen bijstellen. Minder risicovol en je zou je gewenste rendement naar beneden kunnen bijstellen.

 Effect op de waardering

Om de waardering van een sociale onderneming te schatten, moeten de traditionele methoden van deel 1 en 2 van deze reeks worden toegepast. Al met al zou de waardering van een sociale onderneming lager zijn dan die van haar conventionele tegenhanger, omdat haar winstmarges en cashflow relatief lager zijn, zoals hierboven beschreven. Afhankelijk van je perceptie van het risico van een sociale onderneming en je evenredige vereiste rendement, kan de waardering van een sociale onderneming hoger, lager of vergelijkbaar zijn met die van een vergelijkbare conventionele onderneming. De ervaring die ik heb is dat de drive “the Why” heel erg groot is en daardoor de drive om er aan succes van te maken over het algemeen groter is dan een conventioneel bedrijf die “alleen voor winst gaat” je zult brandstof moeten hebben om te kunnen excelleren en impact te creëren.

Samenvatting

Het waarderen van een bedrijf met een sociale missie ingebed in het bedrijfsmodel kan nog steeds met behulp van traditionele waarderingstechnieken, maar we moeten bereid zijn om onze berekeningen en verwachtingen aan te passen als een positieve sociale impact voor ons belangrijk is. Er is veel onbekend terrein in impact investeringen , dus het zal interessant zijn om te zien hoeveel en hoe vaak vermoedens een rol spelen in waarderingsbeslissingen.

 Andere dealbrekers

Dit is het derde deel van een 3-delige serie over het waarderen van een Startup. Dit derde en laatste deel ging over de waardering van een gemixte- waarde startup, met andere woorden, een bedrijf dat een sociale missie ingebed heeft in haar businessmodel, positieve sociale impact of verandering nastreeft, of zichzelf volgt op basis van een drievoudige bottom line People, Planet & Profit.

 

Als je meer waardevolle informatie wilt ontvangen, kunt je hier ons gratis E-boek downloaden.  Klik hier voor deel 1 en hier voor deel 2 voor het geval je deze gemist hebt.

Hoe meer waarderingsmodellen je gebruikt, hoe meer je erop kunt vertrouwen dat het bedrijf correct is gewaardeerd.

Veel succes met je waarderingen! hulp nodig neem gerust contact op.

Bij voorbaat dank voor het delen van uw gedachten.

Je grootste fan,

  

Jeroen van der Heide Mede-oprichter & Ecopreneur

 

P.S. Deel dit artikel met je Facebook-vrienden, LinkedIn-contacten en Twitter-volgers met de onderstaande SHARE-knoppen……… zodat je netwerk hier ook van kan profiteren.