Twee weken geleden schreef ik over hoe je een startup waardering deel 1. In deze blogpost schreef ik over 5 verschillende methoden om je Startup te waarderen.

De best practice voor business angels die in pre-inkomsten bedrijven investeren is om meerdere methoden te gebruiken voor het vaststellen van de pre-inkomsten waardering voor deze vroege fase /startende bedrijven.

Ik zal drie pre-inkomsten waarderingsmethoden delen die vaak door investeerders worden gebruikt. Hieronder bespreken we hoe beleggers de pre-inkomsten waarderingen bepalen door de volgende drie methoden toe te passen: Scorecardwaarderingsmethode, durfkapitaalmethode & Berkus-methode.

Scorecard: voor startende bedrijven met beperkte inkomsten en andere kwantitatieve maatstaven

De Scorecard-methode vereist vergelijkbare ondernemingen in een vroeg stadium waarin investeerders hebben geïnvesteerd en waarop andere investeerders een waardering hebben toegepast.  Om deze methode toe te passen, begin je met een mediaanwaardering van een groep recente transacties in je regio of investeringsecosysteem, voor een bepaalde industrie en regio.  Vervolgens wordt een reeks kritische factoren voor het bedrijf dat je waardeert, geëvalueerd en wordt de weging of het belang van elk van deze factoren geschat.  De som van de wegingen moet gelijk zijn aan 100%.  Als je bijvoorbeeld een factor 1,3 toekent aan het managementteam, beoordeelt je het managementteam als 30% sterker dan het gemiddelde team dat je hebt ervaren.

Bijvoorbeeld:

1,30 voor een sterk managementteam x weging 25% = +0,33

1,25 voor een enorme, dwingende kans x weging 20% = +0,25

1,05 voor een adequaat prototype x weging 20% = +0,21

1,10 voor sterk verkoop- en marketingkanaal x weging 15% = +0,17

1,10 bij gebrek aan geloofwaardige concurrenten x weging 10% = +0,11

1,10 voor goede relaties in de toeleveringsketen x weging 5% = +0,06

1,00 voor verbondenheid met adviseurs en andere beleggers x weging 5% = +0,05

Andere factoren kunnen een rol spelen. De som van deze factoren geeft je een veelvoud dat je toepast op de mediaanwaardering.  In ons voorbeeld komen we uit op een factor 1,18x en als de mediane waardering 1 miljoen euro bedraagt, kun je de waardering van de betreffende onderneming op 1,18 miljoen euro schatten.

Methode van durfkapitaal (VC);

De VC Methode, eerst populair gemaakt door Harvard Business School Professor Bill Sahlman, werkt zijn weg naar pre-inkomsten waardering na het bepalen van de post-inkomsten waardering met behulp van industrie matrixen. Door de VC-methode toe te passen voor de pre-inkomsten waardering van een startup is het belangrijk om de volgende vergelijkingen te kennen:

Post-inkomsten waardering = Eindwaarde ÷ Verwacht rendement op investering (ROI)

Voorafgaande aan de waardering van geld = waardering achteraf – Investeringen

Deze formules zullen we gebruiken om uiteindelijk de pre-inkomsten waardering uit te werken, maar eerst moeten we de eindwaarde vinden. De eindwaarde is de verwachte waarde van een activa op een bepaalde datum in de toekomst. De typische projectieperiode ligt tussen de vier en zeven jaar. Vanwege de tijdswaarde van geld moet de eindwaarde worden omgezet in contante waarde om zinvol te zijn. In het kader van dit voorbeeld zullen we de pre-inkomsten waardering oplossen door gebruik te maken van twee aparte exit benaderingen.

Benadering 1

Door onderzoek te doen naar de gemiddelde omzet van gevestigde bedrijven binnen dezelfde sector (aan het einde van de projectieperiode) en het cijfer te vermenigvuldigen met een veelvoud van twee, kunnen we de eindwaarde berekenen. Laten we bijvoorbeeld aannemen dat jouw startup €500K opbrengt en verwacht €20M te genereren wanneer je het bedrijf over vijf jaar verkoopt.

Eindwaarde = €20M x 2 = €40M

Het statistische faalpercentage voor investeringen van business angels ligt boven de 50%, dus investeerders richten zich doorgaans op een rendement op elke individuele investering van 10x-30x op de ROI. Om conventioneel te zijn, stellen we de verwachte ROI in op 20x voor de pre-opbrengst startup. Wetende dat je €500K ophaalt, werken we dan de formule terug naar achteren om de pre-inkomsten waardering te berekenen.

Post-money waardering = €40M ÷ 20x = €2M

Pre-money waardering = €2M – €500K = €1,5M

Benadering 2

De koers/winstverhouding (P/E-verhouding) kan ook worden gebruikt als veelvoud voor de waardering van uw pre-opbrengst startup. Als je verwachte inkomsten na belasting 15% zijn bij vertrek in vijf jaar, dan blijft er €3M over (€20M x 15%). Dan moet je deze waarde vermenigvuldigen met de P/E-verhouding, die wordt ondersteund door industriële benchmarks van vergelijkbare publieke bedrijven. Stel dat de P/E-verhouding 15x is met dezelfde verwachte ROI van 20x.

Eindwaarde = €3M x 15x = €45M

Post-inkomsten waardering = €45M ÷ 20x = €2.25M

Pre-inkomsten waardering = €2,25M – €500K = €1,75M

Investeerders berekenen gewoonlijk met beide benaderingen en nemen het gemiddelde van deze twee. De pre-inkomsten waardering van je startup is dus ongeveer €1.625M. Dit is een zeer eenvoudige introductie voor ondernemers tot de VC-methode, aangezien ik geen rekening heb gehouden met meerdere investeringsrondes en verwachte verwatering. Indien toekomstige financieringsrondes naar verwachting tot een verwatering van 50% zullen leiden, verlaag je de huidige pre-inkomsten waardering met 50% tot €812.500.

De waardering zal ook een afspiegeling zijn van het type investeerder die je aan boord kunt nemen.

Door gebruik te maken van de verwachte waarde en ROI, hebben we onze weg terug naar een pre-inkomsten waardering voor je pre-opbrengst startup. De VC-methode is zeker kwantitatiever dan de Scorecard waardering Method. Input zal variëren tussen verticalen en industrieën, dus ik raad je aan om te experimenteren met VCmethod.com spreadsheets om te bereiken wat je denkt dat het optimale output voor jouw en je investeer(s). De VC-methode is niet alleen een goede manier om de waardering voor het geld te bepalen, maar ook om toekomstige investeringsrondes systematisch te plannen.

De Berkus-methode:

“Pre-inkomsten, ik vertrouw niet op projecties, zelfs niet op verdisconteerde projecties. - Dave Berkus

Hoe je de waarde van jouw startup kunt inschatten voordat je de investering van investeerders van Angels verhoogt, is van het groot belang. Het is ook belangrijk om de interesse van je investeerders te begrijpen, zoals de grootte van de exit die ze nastreven. Er is geen universele waarheid als het gaat om waarderingen – Wees flexibel. De Berkus-methode zal niet relevant zijn zodra je startup begint met het genereren van inkomsten, maar het kan zeker een eenvoudige aanpak bieden voor het bepalen van je waarde terwijl je in onderhandeling bent met investeerders.

De Berkus-methode is ontwikkeld in de jaren negentig en Dave Berkus heeft onlangs verklaard: “De oorspronkelijke matrix is te restrictief, en moet een suggestie zijn in plaats van een rigide vorm. De methode moet een hogere maximumwaarde toestaan voor elementen die niet in de matrix zijn opgenomen.

Volgens super angel investeerder, Dave Berkus zelf, de Berkus Methode, “kent een cijfer, aan een financiële waardering toe met elk een belangrijk risico-element waarmee alle jonge bedrijven worden geconfronteerd – na het crediteren van de ondernemer een basiswaarde voor de kwaliteit en het potentieel van het idee zelf”.

De Berkus-methode gebruikt zowel kwalitatieve als kwantitatieve factoren om een waardering te berekenen op basis van vijf elementen:

  1. Geluidsidee (basiswaarde)
  2. Prototype (vermindert technologierisico)
  3. Kwaliteitsmanagementteam (vermindert uitvoeringsrisico)
  4. Strategische Relaties (vermindert marktrisico)
  5. Uitrol of verkoop van producten (vermindert het productierisico)

De Berkus-methode stopt niet bij kwalitatieve drivers – je moet aan elke driver een monetaire waarde toekennen. In het bijzonder tot €500K. €500K is de maximale waarde die in elke categorie kan worden verdiend, wat de mogelijkheid biedt voor een pre-inkomsten waardering van maximaal €2M-€2,5M. Berkus stelt de drempel op €20 mil. (in het vijfde jaar in het bedrijfsleven) om “de investering de kans te geven om een tienmaal zo grote waardestijging over de hele levensduur te realiseren”. Hieronder volgt een beoordeling van een fictieve pre-inkomsten startup die de algemene regels van de Berkus-methode weergeven:

 

Met €500K als maximale waarde per categorie heb ik de grootste waarde toegekend aan de kwaliteit van het managementteam (€350K) omdat de oprichters een grote domeinkennis hebben in hun vakgebied. Het kwaliteitsteam vermindert het uitvoeringsrisico. (Ideeën zijn immers niks waard, maar uitvoering is alles.) Met zoveel risico’s die de investeerder neemt, moet het managementteam van de starters volledig in staat zijn om succes op lange termijn te boeken. Het prototype (€300K) is een degelijk prototype (€300K) met een minimaal technologierisico. Uiteindelijk heb ik de startup een pre-inkomsten waardering gegeven van ongeveer €1,2M. Om je eigen startups waarde in te schatten, download hier een kopie van deze Berkus Spreadsheet.

Andere dealbreakers

Dit is het tweede deel van een 3-delige serie over waardering van een Start-Up. Dit tweede deel gaat over pre-inkomsten waardering en welke 3 methoden je kunt gebruiken om jouw bedrijf te waarderen.

Het derde deel gaat over de waardering van een gemixte-waardering start-up, met andere woorden, een bedrijf met een sociale missie ingebed in hun businessmodel, dat een positieve sociale impact of verandering wil leveren, of dat zichzelf volgt op basis van een drievoudige bottom line People, Planet & Profit, dit zal over twee weken verschijnen. Als je meer waardevolle informatie wilt ontvangen, kun je hier ons gratis E-boek downloaden.

Hoe meer waarderingsmodellen je gebruikt, hoe meer je erop kunt vertrouwen dat je jouw bedrijf correct hebt gewaardeerd.

Veel succes met je waarderingen! Hulp nodig contact ons hier.

Bij voorbaat dank voor het delen van uw gedachten.

 

Je grootste fan,

 

 

Jeroen van der Heide Mede-oprichter & Ecopreneur

 

P.S. Deel dit artikel met je Facebook-vrienden, LinkedIn-contacten en Twitter-volgers met de onderstaande SHARE-knoppen……… zodat je netwerk hier ook van kan profiteren.